nastanitev
aktivnosti
preddvor
vtisi
kontakt

splosni pogoji poslovanja

Splošna določila
Navedeni splošni pogoji so sestavni del rezervacije, ki jo za najem počitniškega objekta Riversice Chalet Barbara (v nadaljevanju: počitniški objekt) skleneta Barbara Žumer (v nadaljevanju: ponudnik) in gost, ki se odloči za rezervacijo oziroma najem (v nadaljevanju: naročnik). 
Splošni pogoji veljajo le za najem počitniškega objekta naročnika, splošni pogoji za počitniške aktivnosti so navedeni ločeno. V primeru telefonske rezervacije, rezervacije preko spletne strani ali elektronske pošte se šteje, da je naročnik sprejel in se strinja z določili teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma preko spleta potrdil naročilo. Naročnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila plačilo za najem počitniškega objekta, na katerega se nanašajo ti splošni pogoji poslovanja.

Prijava
Naročnik se lahko prijavi za najem počitniškega objekta neposredno po telefonu, elektronski pošti ali preko spletne strani www.chalet-barbara.com. Ob prijavi je naročnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahtevajo splošni pogoji poslovanja. V primeru, da naročnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava naročnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o odpovedi naročila. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek naročnika in ostalih gostov, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo naročila ali dela naročila, plačilo stroškov prijave ali katerokoli dejanje, ki nakazuje na to, da je naročnik posredoval zavezujočo prijavo.  Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve ponudnika.

Plačilo
Za dan plačila se šteje dan, ko naročnik izvrši vplačilo neposredno pri ponudniku ali s plačilom na transakcijski račun ponudnika, odprt pri NKBM d. d., št.: SI56 0433 2011 3980 886. Stroški rezervacije, ki jo naročnik plača ob prijavi, znašajo 30% cene aranžmaja. Preostali del naročnik plača najmanj 15 dni pred začetkom namestitve, oziroma kakor je dogovorjeno s ponudnikom. V primeru, da naročnik preostalega dela cene aranžmaja ne plača v navedenem roku, se šteje, da je odpovedal naročilo. V tem primeru se uporabijo določila o odpovedi naročila. Pravočasno in pravilno plačano naročilo naročniku jamčijo namestitev v počitniškem objektu, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih poslovanja. Naročnik je ob namestitvi dolžan predložiti osebi dokument in potrdilo o plačilu naročila (voucher ali/in potrdilo o vplačilu in/ali potrjeno rezervacijo); v nasprotnem primeru ponudnik do naročnika nima nobenih obveznosti.

Cene
Cene namestitve v počitniškem objektu so razvidne iz cenika na spletni strani www.chalet-barbara.com, ki je veljaven od 01. 01. 2015 dalje.

Storitve vštete v ceno aranžmaja
Če ni drugače določeno, so v ceno najema počitniškega objekta vštete vse storitve in stroški, navedeni v ceniku na spletnih www.chalet.barbara.com: najem počitniškega objekta, poraba vode, elektrike, gretja, hlajenja, uporaba parkirnega prostora, posteljnina in brisače (menjava enkrat tedensko oz. po dogovoru), posoda in jedilni pribor ter končno čiščenje.

Posebne storitve
Posebne storitve so tiste storitve, ki niso vštete v ceno namestitve (turistična taksa, paketi počitniških aktivnosti, prehrana, prevozi, ipd.), zato jih naročnik plača posebej, razen če ni drugače dogovorjeno. V primeru, da se naročnik odloči za dodatne storitve, jih posreduje ob prijavi in jih - po potrditvi ponudnika - doplača k ceni aranžmaja. Turistična taksa za odrasle (od 18. leta starosti dalje) znaša 1,15 EUR. Za otroke (od 7. do 18. leta starosti) turistična taksa znaša 50% manj, otroci do 7. leta starosti so oproščeni plačila turistične takse.

Odpoved naročila
Naročnik ima pravico do odpovedi aranžmaja v pisni obliki in na mestu, kjer se je prijavil. V kolikor naročnik odpovedi ne poda v pisni obliki, odpoved ni veljavna. V primeru, da naročnik odpove aranžma, je ponudnik upravičen do povračila stroškov odpovedi. Stroški odpovedi so odvisni od časa med datumom odpovedi in predvidenim datumom začetka opravljanja storitve oz. namestitve v počitniškem objektu in sicer:

• do 30 dni pred predvidenim dnevom nastanitve - 15% cene aranžmaja, 
• od 29 do 15 dni pred predvidenim dnevom nastanitve - 30% cene aranžmaja, 
• od 14 do 8 dni pred predvidenim dnevom nastanitve - 50% cene aranžmaja, 
• manj kot 7 dni pred predvidenim dnevom nastanitve - 100% cene aranžmaja.

V primeru, da naročnik odpove naročeno storitev oz. namestitev v počitniškem objektu v času opravljanja storitve oz. med namestitvijo, ni upravičen do povračila razlike. Naročnik lahko po sklenitvi rezervacije spremeni določene dele iz naročila: obliko namestitve, datum namestitve, število, imena ljudi ipd., pod pogojem, da je sprememba možna brez odpovedi aranžmaja in pod pogojem, da se ponudnik s spremembami strinja. V primeru spremembe je ponudnik naročniku upravičen zaračunati administrativne stroške v višini 15,00 €. V primeru, da spremembe rezervacije vplivajo na višino cene po ceniku (npr. rezervacija v dražjem terminu), je ponudnik naročniku upravičen zaračunati ustrezno razliko v ceni. V primeru, da naročnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega aranžmaja pri zavarovalnici,  svoje pravice uveljavlja pri izbrani zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo njeni splošni pogoji.

Informacije
Informacije, ki jih naročnik dobi na prijavnem mestu, ponudnika obvezujejo zgolj v obsegu ponudbe, ki jo naročniku poda v pisni obliki. Za veljavne se štejejo navedbe na spletni strani, v pisni ponudbi ali pisni razlagi, poslani po elektronski pošti, poslani z naslova info@chalet-barbara.com. Cene in fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave, ponudnik si pridržuje pravico do napak pri cenah in napisanem besedilu.

Uporaba podatkov
Ponudnik se zavezuje, da bo vse pridobljene podatke o naročniku in ostalih gostov, na katere se navezuje naročnikovo naročilo, varoval v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Naročnik s pisno potrditvijo rezervacije soglaša z uporabo teh podatkov z namenom, da ponudnik izpolni pogodbene obveznosti in pravice ter za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbah. V kolikor gost tega ne želi, soglasje lahko kadarkoli prekliče s sporočilom na elektronski naslov info@chalet-barbara.com.

Namestitev v počitniškem objektu
Naročnik v počitniški objekt lahko vstopi na dogovorjeni datum namestitve od 16.00 dalje. Naročnik počitniški objekt zapusti na zadnji dan dogovorjene namestitve do 10.00.

Prodaja namestitve preko spleta
V primeru naročila oziroma prodaje namestitve preko spleta veljajo ti splošni pogoji poslovanja ter ponudba, objavljena na spletni strani www.chalet-barbara.com. Šteje se, da je gost sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja tisti trenutek, ko je naročil posamezno storitev ponudnika. Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku 3 dni po posredovanju naročila oz. prijave, razen če ni določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

Hišni red
• Namestitev v počitniškem objektu je možna po 16.00, na dan odhoda ste ga dolžni zapustiti do 10.00.
• Prosimo vas, da ob prihodu v počitniški objekt pregledate stanje in nam javite morebitne poškodbe ali pomanjkljivosti. 
• Počitniški objekt zapustite v stanju, kakršen je bil ob vašem prihodu.
• Počitniški objekt mora biti ob odhodu očiščen, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške čiščenja v višini 50€. 

Končna določila
Cene ponudnika vključujejo ustrezen davek na dodano vrednost. V primeru spora med ponudnikom in naročnikom je pristojno sodišče v Ljubljani. Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za vsa naročila, potrjena od 01. 01. 2015 dalje.

Strinjam se s pogoji poslovanja